PINK LUV (미니앨범) [포토카드 1장(총 14종 중 1장 랜덤 삽입 : 멤버별 2종 * 6명, 단체컷 2종)] Mở rộng

PINK LUV (미니앨범) [포토카드 1장(총 14종 중 1장 랜덤 삽입 : 멤버별 2종 * 6명, 단체컷 2종)]

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD) 1.
01.LUV
02.Wanna Be
03.Secret
04.천사가 아냐
05.동화 같은 사랑
06.LUV Inst.
07.Good Morning Baby
08.My Darling (Apink BnN)