UP10TION

UP10TION (Hangul업텐션) là một nhóm nhạc nam được thành lập bởi TOP Media vào năm 2015. Nhóm gồm mười thành viêngồm: Jinhoo, Kuhn, Kogyeol, Wei, Bitto, Wooshin, Sunyoul, Gyujin, Hwanhee, Xiao ra mắt với mini album Top Secret.

UP10TION

Có 3 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 3 of 3 sản phẩm