Dịch vụ khách hàng - Liên hệ với chúng tôi

Thông tin cửa hàng

  • Thế giới đĩa nhạc
  • Email: order@choongta.com
  • Các bạn có thể đặt câu hỏi, báo chuyển tiền ở ô bên dưới.

    Điện thoại:

Gửi tin nhắn

 

Thông báo đã chuyển tiền hoặc các vấn đề về sản phẩm.