2NE1

2NE1 (Hangul: 투애니원, Romaja: Tu-aeniwon, dựa theo tên: "New Evolution of the 21st Century - Bước tiến mới của thế kỷ 21") là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, thành lập bởi YG Entertainment vào năm 2009. Với đội hình ra mắt ban đầu gồm 4 thành viên, nhóm hiện nay bao gồm CL, Bom, và Dara. Thành viên thứ tư và cũng là trẻ tuổi nhất, Minzy, sẽ chính thức ...

2NE1

Có 9 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 9 of 9 sản phẩm