2NE1 - NOLZA! (1ST LIVE CONCERT) Mở rộng

2NE1 - NOLZA! (1ST LIVE CONCERT)

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD)
01.Fire
02.Can't Nobody
03.Let's Go Party
04.I Don't Care
05.Kiss [산다라박 Solo]
06.You And I [박봄 Solo]
07.Don't Cry [박봄 Solo]
08.아파
09.Lonely
10.Pretty Boy
11.Don't Stop The Music
12.박수쳐
13.내가 제일 잘 나가
14.Ugly
15.Go Away