B.A.P

B.A.P (viết tắt của Best Absolute PerfectHangul: 비에이피) là nhóm nhạc hip-hop Hàn Quốc gồm sáu thành viên trực thuộc công ty giải trí TS-entertainment. Các thành viên gồm có Bang Yong Guk, Kim Himchan, Daehyun, Youngjae, Jong Up và Zelo. Vào ngày 26 tháng 01 năm 2012, B.A.P chính thức debut với album đầu tay của họ là Warrior vào tháng 2 năm 2012.

B.A.P

Có 14 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 14 of 14 sản phẩm