April

April là nhóm nhạc đàn em của Kara, thuộc công ty quản lý DSP Entertainment. Thành viên của nhóm bao gồm: Chaewon, Hyunjoo, Naeun,Yena, Jinsol và trưởng nhóm Somi. Sau 1 thời gian hoạt động Somi rời nhóm April còn lại 5 thành viên.

April

Có 3 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 3 of 3 sản phẩm