TEENTOP

Teen Top (Hangull: 틴탑 ) là một nhóm nhạc Hàn Quốc  gồm có 6 thành viên là C.A.P, Chunji, L.Joe, Niel, Ricky và Changjo. Ban nhạc được thành lập bởi Andy Lee của Shinhwa  dưới sự quản lý của TOP Media  vào năm 2010. Họ phát hành album single đầu tiên "Come InTo The World"  vào ngày 9 tháng 7 năm 2010 và ra mắt chính thức vào ngày hôm sau trên chư...

TEENTOP

Có 10 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 10 of 10 sản phẩm