Teentop Angel Box (한정판) [DVD+160p 화보집+192p 다이어리+64p 포토노트+연필 6자루+클리어 파일(A4) 1매+네임텍 스티커 2장+아웃박스] Mở rộng

Teentop Angel Box (한정판) [DVD+160p 화보집+192p 다이어리+64p 포토노트+연필 6자루+클리어 파일(A4) 1매+네임텍 스티커 2장+아웃박스]

Mới

889 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 889 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 889 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 334 ₫.


- ANGEL’s FACE(화보집) : 멤버들의 여섯가지 컨셉의 다양한 모습과 인터뷰 내용 수록
- ANGEL’s FACE Making Film( DVD) : 화보 촬영 현장에서 진행되었던 틴탑 멤버들의 6가지 컨셉 인터뷰와 메이킹 영상 수록! 
- ANGEL DIARY (다이어리) : 멤버들의 모습이 담긴 2013년 5월-2014년 4월 스케줄러 
- ANGEL NOTE (노트) , 틴탑로고가 새겨진 연필, 클리어파일, 2종 스티커