TeenTop - Natural Born Teentop (Passion )6th Mini Album Mở rộng

TeenTop - Natural Born Teentop (Passion )6th Mini Album

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

[2013 TEENTOP ANGEL BOX 증정 (선착순)_주문번호당 1ea 증정]

DISK(CD)
01.HOT LIKE FIRE
02.아침부터 아침까지 (ah - ah)
03.5계절 (5 Seasons)
04.그 전화 받지마 (Please)
05.I Love it
06.헷갈려 (Confusing)