EXID

EXID ( / ˈɛks  ˈd/Hangul이엑스아이디), viết tắt của "Exceed iDreaming", là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc bao gồm 5 thành viên: SoljiLEHaniHyerin và Junghwa thuộc công ty BANANA Culture. Ban đầu nhóm được thành lập bởi Gamgak Entertainment vào năm 2011 và ra mắt với 6 thành viên bao gồm Dami, Yuzi, LE, Hani, Haeryung và Junghwa với album ...

EXID

Có 3 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 3 of 3 sản phẩm