Vận chuyển

Thành phố Hồ Chí Minh

Thế giới đĩa nhạc hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các bạn cư ngụ tại các quận trong TpHCM, trường hợp các bạn ở quá xa (>10km) thế giới đĩa nhạc sẽ lấy tượng trưng là 20,000vnđ/lần.

Các vùng khác

Thế giới đĩa nhạc hỗ trợ 50% chi phí vận chuyển đối với các bạn ở xa. Tối đa chi phí hỗ trợ là 50,000vnđ/lần.