MBK Entertainment

MBK Entertainment là công ty quản lý nghệ sĩ của CJ E&M Music and Live (trước đây là Mediopia Technology và Mnet Media). Công ty CJ đã mua lại và sáp nhập ba công ty - MAXMP3, Poibos, Mediopia. Sau đó tạo ra một công ty con là Core Contents Media (CCM). Công ty này ngày càng được biết đến nhiều hơn vì nhóm nhạc nữ nổi tiếng của họ - T-ara.

Vào n...

MBK Entertainment

Có 41 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 24 of 41 sản phẩm