2015 Boram Calendar ' Blueprint' Mở rộng

2015 Boram Calendar ' Blueprint'

Mới

Giá 670k/bộ.

Chi tiết hơn

670 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 670 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 670 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 005 ₫.

Mô tả: lịch 24p.

Quà tặng photocard A hoặc B, ảnh nhỏ, memo, polaroid photocard (đặt trước ngày 13/11).

Đặt cọc trước 28/11/2014.

Vận chuyển: ~ 12/2014.

Giá 670k/bộ.

www.jeonboram.com/bbs/board.php?bo_table=calendar2015&wr_id=1