Will you be there? Mở rộng

Will you be there?

Mới

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

+ Photobook A4 180 trang.

+ DVD 20 clip.

+ Quà tặng:

PHOTOBOOK ONLY

Đặt 1 bộ: 4 photocard, ảnh mỏng, bìa hồ sơ, quạt.

Đặt 2 bộ: 8 photocard, ảnh mỏng, bìa hồ sơ, quạt.

Đặt 3 bộ: 12 photocard, ảnh mỏng, bìa hồ sơ, quạt.


PHOTOBOOK+DVD

Đặt 1 set: 4 photocard, ảnh mỏng, bìa hồ sơ, quạt, cuộn tai nghe, túi nhỏ.

Đặt 2 set: 8 photocard, ảnh mỏng, bìa hồ sơ, quạt, cuộn tai nghe, túi nhỏ.

Đặt 3 set: 12 photocard, ảnh mỏng, bìa hồ sơ, quạt, cuộn tai nghe, túi nhỏ.

+ Đặt cọc trước 2/8/2014.

Có thể đặt cọc 300k (nếu thêm 2 bạn đặt), 400k (nếu thêm 1 bạn đặt), 500k khỏi kiu gọi hehe.

+ Giá:

PHOTOBOOK: 1,200k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,170k/bộ.

Trên 10 bộ: 1,130k/bộ.

PHOTOBOOK+DVD: 1,350k/set.

Trên 5 set: 1,320k/set.

Trên 10 set: 1,290k/set.

+ Vận chuyển: ~ 8/2014.

19881212.net/xe/photobook/279927