티아라 (T-ara) - And & End: EDM Club Sugar Free Edition (2CD) Mở rộng

티아라 (T-ara) - And & End: EDM Club Sugar Free Edition (2CD)

Mới

380 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 380 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 380 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 570 ₫.

[CD-1]
1. huckIE_sugarfree (DJ Chuckie) ENG.
2. FBTA_sugarfree (DJ Beatrappa,Ferry,TERA) ENG.
3. FERRY_sugarfree (DJ Ferry) ENG.
4. BIG BOUNCE_sugarfree (DJ Big Bounce) ENG.
5. DION_sugarfree (DJ DION) ENG.
6. JEFFREY CHOI_sugarfree (DJ Jeffrey choi) ENG.
7. PHATSOUND_sugarfree (DJ pHatsound) ENG.
8. MONSTER FACTORY_sugarfree (Monster Factory) ENG.
9. S.TIGER_sugarfree (Original Edit) ENG.

[CD-2]
1. CHUCKIE_sugarfree (DJ Chuckie) KOR.
2. FBTA_sugarfree (DJ Beatrappa,Ferry,TERA) KOR.
3. FERRY_sugarfree (DJ Ferry) KOR.
4. BIG BOUNCE_sugarfree (DJ Big Bounce) KOR.
5. DION_sugarfree (DJ DION) KOR.
6. JEFFREY CHOI_sugarfree (DJ Jeffrey choi) KOR.
7. PHATSOUND_sugarfree (DJ pHatsound) KOR.
8. MONSTER FACTORY_sugarfree (Monster Factory) KOR.
9. S.TIGER_sugarfree (Original Edit) KOR.