History & Memories Mở rộng

History & Memories

Mới

1. Chi tiết
photobook B5 200p bao gồm các hoạt động
từ 2012 (gồm các hình chưa công bố)
2. Đặt cọc
Từ 17/7 ~ 21/9

Chi tiết hơn

1 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1300 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1300 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 950 ₫.

1. Chi tiết
photobook B5 200p bao gồm các hoạt động
từ 2012 (gồm các hình chưa công bố)
2. Đặt cọc
Từ 17/7 ~ 21/9
3. Vận chuyển
Khoảng tháng 10
 
4. Quà tặng
photocard 10 tấm (ngẫu nhiên set A hoặc B) / lót chuột / poster A2 / sticker
*Quà tặng có thể thay đổi
5. Giá
1,300,000đ/bộ
 
*** Có thể đặt cọc 50% giá trị món hàng!