T-ara Little Apple (CD + DVD) (Korea-China Project Album) Mở rộng

T-ara Little Apple (CD + DVD) (Korea-China Project Album)

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

[CD]

1. Little Apple

2. Little Apple (with 젓가락형제)

3. Little Apple (T-ARA and 젓가락형제)

4. Little Apple (Inst.)

[DVD]

1. Little Apple MV 

2. Little Apple Making MV Ver.1

3. Little Apple Making MV Ver.2

4. Little Apple Making

* DVD코드 All / 자막 없음