CUBE Entertainment

Cube Entertainment (Hàn Quốc:큐브 엔터테인먼트) là một hãng thu âm Hàn Quốc được thành lập vào năm 2006 bởi Hong Seung-sung và Monica Shin Cube. Công ty con của iHQ sở hữu Cube DC. Nhãn hiệu âm nhạc của Cube được phân phối bởi Universal Music, LOEN Entertainment.

CUBE Entertainment

Có 28 sản phẩm.
Hiển thị 1 - 24 of 28 sản phẩm