BEAST - Highlight Mở rộng

BEAST - Highlight

Mới

430 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.하이라이트 (Highlight)
 아티스트
 • : 비스트
 
02.리본 (Ribbon)
 아티스트
 • : 비스트
 
03.Butterfly
 아티스트
 • : 비스트
 
04.연습 중
 아티스트
 • : 비스트
 
05.When I…
 아티스트
 • : 비스트
 
06.궁금해
 아티스트
 • : 비스트
 
07.Found you [준형 Solo]
 아티스트
 • 싱어 : 용준형
 
08.Baby it’s you [두준 & 기광 Duet]
 아티스트
 • 싱어 : 윤두준
 • 싱어 : 이기광
 
09.나와 [요섭 Solo]
 아티스트
 • 싱어 : 양요섭
 
10.I’ll give you my all [동운 Solo]
 아티스트
 • 싱어 : 손동운
 
11.잘 자요
 아티스트
 • : 비스트
 
12.리본 (Ribbon) [Instrumental]
 아티스트
 • : 비스트