BEAST - LIGHTS GO ON AGAIN Mở rộng

BEAST - LIGHTS GO ON AGAIN CD+DVD

Mới

400 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

DISK(CD) 1. Lights Go On Again
01.Lights Go On Again
02.Beautiful
03.니가 제일 좋아
04.Lightless
05.I'm Sorry
06.Mastermind
07.
08.V.I.U
09.Break Down
10.주먹을 꽉 쥐고
DISK(DVD) 2. Bonus DVD
01.Beautiful (MV)
02.숨 (MV)
03.Singapore Showcase
04.Malaysia Showcase