BEAST - 2015 BEAUTIFUL SHOW (2 DISC) Mở rộng

BEAST - 2015 BEAUTIFUL SHOW (2 DISC)

Mới

Giá 930k/bộ

Chi tiết hơn

930 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 930 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 930 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 395 ₫.

DISK(DVD) 1.
00.Opening
01.YeY(Acoustic Ver.)
02.We Up
03.Dance With U
04.I Think I Love You
05.일하러 가야돼
06.be Alright
07.Midnight
08.비가 오는 날엔
09.12시30분
10.Fiction(Orche Ver.)
11.Dream Girl
12.스위트룸
13.Shock
14.Shadow
15.Good Luck
16.아름다운 밤이야
17.V.I.U + Beautiful
18.<ENCORE> YOU
19.<ENCROE> 그곳에서
DISK(DVD) 2.
01.SOLO STAGE
02.<현승> 걔랑 헤어져 + 니가 처음이야
03.<동운> アマスギルYOU
04.<준형> Found You
05.<요섭> 그대는 모르죠 + Look at me now
06.<두준+기광> Baby It`s You
07.CONCERT BEHIND THE SCENE : 1. VCR
08.CONCERT BEHIND THE SCENE : 2. PRACTICE
09.CONCERT BEHIND THE SCENE : 3. REHEARSAL
10.CONCERT BEHIND THE SCENE : 4. CONCERT