Beast - 2014 Beautiful show Mở rộng

Beast - 2014 Beautiful show

Mới

Giá 1,500k/bộ

Chi tiết hơn

1 500 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

수록곡

DISK(DVD) 1. CONCERT
01.GOOD LUCK02:16:00
02.SHADOW
03.SPECIAL
04.WE UP
05.DANCE WITH U
06.비가 오는 날엔
07.MIDNIGHT
08.이젠 아니야
09.FLOWER + SLOW + ANYTHING
10.놀고 싶은 GIRL
11.카페인 + 문이 닫히면
12.내가 아니야
13.HISTORY
14.SAD MOVIE
15.
16.FICTION
17.SHOCK
18.FREEZE
19.아름다운 밤이야
20.ENCORE
21.HOW TO LOVE
DISK(DVD) 2.
01.CONCERT MAKING FILM - BEHIND STORY