CLC - FIRST LOVE (1st mini album) Mở rộng

CLC - FIRST LOVE (1st mini album)

Mới

Giá: 335k/album

Chi tiết hơn

335 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 335 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 335 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 503 ₫.

DISK(CD) 1.
01.카페모카 주세요
02.PEPE
03.샤랄라(SHARALA)
04.첫사랑
05.창문을 열고