4MINUTE - ACT. 7th Mini Album Mở rộng

4MINUTE - ACT. 7th Mini Album

Mới

360 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 360 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 360 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 540 ₫.

CD + booklet + poster (limited)

DISK(CD)
01.싫어(HATE)
02.NO LOVE
03.BLIND