Pinocchio - f(x) Mở rộng

Pinocchio - f(x)

Mới

340 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 340 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 340 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 510 ₫.

1. 피노키오 (Danger)
2. 빙그르 (Sweet Witches)
3. Dangerous
4. Beautiful Goodbye
5. Gangsta Boy
6. 아이 (Love)
7. Stand Up!
8. MY STYLE
9. So into U
10. Lollipop (feat. SHINee)