Electric Shock Mở rộng

Electric Shock - f(x)

Mới

Giá 350k/bộ.

Chi tiết hơn

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

1. Electric Shock
2. 제트별 (Jet)
3. 지그재그 (Zig Zag)
4. Beautiful Stranger (by f(Amber+Luna+Krystal))
5. Love Hate
6. 훌쩍 (Let’s Try)