Giảm giá! f(x) - Red Light (poster include) Mở rộng

Red Light - f(x)

Mới

Lưu ý: Giá là giá ảo, số lượng trên 20 bộ sẽ có giá rất tốt bằng cách về VN và biết chính xác số tiền các bạn cần phải trả.

Chỉ cần cọc 100k/bộ.

Có poster kèm theo nhé ;)

Chi tiết hơn

400 000 ₫

360 000 ₫ trên 5

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 400 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 400 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 600 ₫.

* 앨범을 구매하신 분들께 포스터+지관통을 무료 증정합니다. (단 2장 이상 복수 구매시나 다른 지관통 무료 이벤트와 중복될 경우 지관통은 하나만 제공됩니다)

*포스터는 A, B형 구분없이 동일합니다


COME BACK f(x)! 정규앨범 3집 ‘Red Light’ 7월 7일 전격 발매!

f(x)가 7월 7일 정규앨범 3집 ‘Red Light’를 발표하고 전격 컴백한다.

이번 앨범은 지난해 가요계를 강타한 정규 2집 ‘Pink Tape’ 이후 약 1년만에 발표하는 f(x)의 새 음반으로, f(x)는 매 앨범마다 실험적이고 독특한 색깔을 선보이며 차별화된 음악 스타일을 인정받은 만큼, 이번 앨범 역시 팬들은 물론 가요계의 기대를 모으고 있다.

또한 이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Red Light’를 비롯해 어반 R&B, 팝 댄스곡, 일렉트로 댄스곡 등 다양한 장르의 11곡이 수록되어 있으며, 국내외 히트메이커들이 참여해 앨범의 완성도를 더욱 높였다.

특히, 이번 타이틀 곡 ‘Red Light’는 강렬한 에너지와 리듬의 반전이 인상적인 일렉트로 하우스 장르의 곡으로, f(x)의 새로운 음악과 퍼포먼스를 만날 수 있어 다시 한번 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.1. Red Light
2. MILK
3. 나비 (Butterfly)
4. 무지개 (Rainbow)
5. All Night
6. 바캉스 (Vacance)
7. 뱉어내 (Spit it Out)
8. Boom Bang Boom
9. Dracula
10. Summer Lover
11. 종이 심장 (Paper Heart)