NU ABO - f(x) Mở rộng

NU ABO - f(x)

Mới

260 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 260 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 260 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 390 ₫.

1. NU 예삐오 (NU ABO)
2. Mr. Boogie
3. 아이스크림
4. ME+U
5. Surprise Party
6. Sorry (Dear. Daddy)