1st DVD - AEOY Mở rộng

1st DVD - AEOY

Mới

730 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 730 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 730 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 095 ₫.

Mô tả: DVD * 2

Quà tặng: Booklet B5, poster A3 * 2, photocard * 4, postcard * 2, bookmark popup.

Đặt trước 3/12/2016.

Vận chuyển ~ 1/2017.

Giá 730k/bộ.

form.office.naver.com/form/responseView.cmd?formkey=OGNhZDE5MDgtN2I2NC00NjAyLWI4ZjMtNTZkYjVmZGY3NDkz&sourceId=urlshare