AMBERWA 2015 CALENDAR : A Day for You Mở rộng

AMBERWA 2015 CALENDAR : A Day for You

Mới

600 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 600 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 600 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 900 ₫.

Mô tả: 

from Jan. 2015 to Jan. 2016

23cm×15cm / Horizontal Type Desk Calendar / ±28p / open & undisclosed photos

Quà tặng:

transparent photo card 3 pcs.

B5 poster

postcard 2 pcs.

photo card 4 pcs.

sticker

Giá: 600.000đ

Đặt cọc trước: 08.01.2015

Vận chuyển: ~1/2015

www.amberwa.com/2015/