f(x) - 1st concert DIMENSION 4 Mở rộng

f(x) - 1st concert DIMENSION 4

Mới

Hàng về trễ nhất 5 ngày tính từ ngày 7/7/2016.

Trễ 1 ngày giảm 10,000đ.

Chi tiết hơn

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

Giá:

DVD: 1,100k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,060k/bộ.

Bluray: 1,400k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,330k/bộ.

Cọc 400k/bộ.