SNSD - Phantasia in Japan Mở rộng

SNSD - Phantasia in Japan

Mới

Hàng về trễ nhất sau 5 ngày tính từ ngày 4/5/2016.

Trễ 1 ngày giảm 10,000đ.

Chi tiết hơn

1 300 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1500 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1500 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 250 ₫.

DVD: 1,300k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,250k/bộ.

Bluray: 1,500k/bộ.

Trên 5 bộ: 1,450k/bộ.

You Think
GENIE
Bump It
Show Girls
PAPARAZZI
Kissing you
Oh!~ BEEP BEEP
Paradise
Adrenaline
Sugar
Push It
Lion Heart
PARTY
Gee
Mr.Mr.
GALAXY SUPERNOVA
Run Devil Run~MR.TAXI
Catch Me If You Can
Fire Alarm
THE BOYS
Indestructible
~ENCORE~
Snowy Wish
FLYERS
LOVE&GIRLS