The 1st Asia Tour: Into The New World [DVD+ptb] Mở rộng

The 1st Asia Tour: Into The New World [DVD+ptb]

Mới

919 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 919 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 919 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 379 ₫.

수록곡

DISC 1 [GIRLS' GENERATION The 1st ASIA TOUR]

 

-소녀시대 2010 아시아 투어 콘서트 서울 앙코르 라이브 Part I

-TRACK LIST

01.NINE ANGELS

02.소원을 말해봐 (GENIE)_ROCK TRONIC REMIX VER.

03.SHOW! SHOW! SHOW!

04.소녀시대 (Girls' Generation)

05.BEGINNING

06.멤버소개

07.IT'S FANTASTIC

08.ETUDE

09.OOH LA-LA!

10.KISSING YOU

11.1년 後 [ONE YEAR LATER]_제시카, 온유

12.좋은 사람 있으면 소개시켜줘 [윤아] feat.이특, 신동

13.SUNNY [써니]

14.UMBRELLA [티파니]

15.HUSH HUSH; HUSH HUSH [태연]

16.CHOCOLATE LOVE

17.HONEY (소원)

18.DEAR. MOM

19.영원히 너와 꿈꾸고 싶다 (FOREVER)

20.사랑은 선율을 타고 (DAY BY DAY)

21.동화 (MY CHILD)

 

DISC TWO

 

DISC 2 [GIRLS' GENERATION The 1st ASIA TOUR]

-소녀시대 2010 아시아 투어 콘서트 서울 앙코르 라이브 Part II

-콘서트 메이킹 필름

: 콘서트 리허설, 대기실, 멤버들 개인 인터뷰 포함

 

TRACK LIST

22. BARBIE GIRL [제시카] FEAT.KEY (SHINee)

23. SANTA BABY [수영]

24. 라벨: 모음곡 「거울」제 4 곡 「어릿광대의 아침노래」[서현]

25. SIXTEEN GOING ON SEVENTEEN [서현]

26. SINGIN' IN THE RAIN

27. OVER THE RAINBOW

28. HYOYEON DANCE

29. 1, 2 STEP [유리] FEAT.AMBER (f(x))

30. BEAUTIFUL GIRLS FEAT.유영진

31. 다시 만난 세계 (Into the new world)

32. 웃자 (BE HAPPY)

33. 힘 내! (WAY TO GO)

34. Gee

35. TOUCH THE SKY

36. 냉면 (차가운 니 얼굴) FEAT.소녀시대

37. 하하하송 (HaHaHaSong)

38. 멘트

39. COMPLETE

40. BABY BABY

41. Oh!

42. CLOSING MENT

 

-BONUS TRACK

43. 카라멜 커피 (TALK TO ME)_제시카, 티파니

44. BARBIE GIRL [제시카] feat.희철 (SUPERJUNIOR)

 

 

 

GIRLS' GENERATION The 1st ASIA TOUR

"Into the new world"

8월 17일 DVD 대발매!

 

Plus DVD 특전

콘서트 메이킹 필름! +스페셜 컬러 포토북! + 포스터 1종!

 

아시아 NO.1 걸그룹, 소녀시대

GIRLS' GENERATION The 1ST ASIA TOUR "Into the new world"

 

2 DVDs + 스페셜 컬러 포토북

+ 초도한정 특전 포스터 1종

 

 

팬들의 뜨거운 요청으로 열린 2010년 2월

서울 올림픽 펜싱 경기장 앙코르 콘서트 실황 DVD

 

열광적인 팬들의 환호성과 환상적인 공연 스테이지!

 

관중을 압도하는 소녀시대의 퍼포먼스!

 

아시아 최고의 무대에서 펼쳐지는

소녀시대만이 보여줄수 있는 매혹적인 공연

 

168분 공연영상 수록!

-판타스틱한 무대 연출, 매혹적인 라이브 퍼포먼스!

-"소녀시대", "BABY BABY", "Oh!", "Gee" 등의

히트곡들로 꾸며지는 환상적인 무대 연출!

-"소원을 말해봐" REMIX버전 수록

-제시카와 티파니의 듀엣공연 <카라멜 커피>와

제시카와 슈퍼주니어 김희철이 함께한 DVD독점 보너스 트랙으로 수록

소녀시대 멤버들의 다양한 솔로 무대

-태연 'HUSH HUSH; HUSH HUSH'

-효연 'HYOYEON DANCE' , 제시카 'BARBIE GIRL'

-유리 "1, 2 STEP", - 윤아 "좋은 사람 있으면 소개시켜줘"

-서현 "SIXTEEN GOING ON SEVENTEEN"

-써니 "SUNNY", - 티파니 "UMBRELLA"

-수영 "SANTA BABY"

 

와이드 스크린 영상과 현장감 넘치는 PCM 사운드로

현장감을 살린 콘서트 실황 DVD

 

DVD 독점 보너스 트랙

 

-제시카 & 티파니 <카라멜 커피>

제시카 & 김희철

콘서트 메이킹 필름

-콘서트 리허설, 대기실, 멤버들 개인 인터뷰 포함

SPECIAL PHOTOBOOK

-공연실황을 담은 콘서트 스페셜 컬러 포토북

 

 

 

지역코드 : ALL : 모든지역 상영시간 : 218분 (Disc-1: 89분/Disc-2: 129분)

 

화면비율 : Anamorphic Widescreen 1.85:1 자막 : 한글, 일본어, 중국어

 

음향 : PCM 2.0/Dolby Digital 5.1 Stereo 관람등급 : 전체 관람가