Winner - EXIT E Mở rộng

Winner - EXIT E

Mới

Giá 410k/bộ.

Chi tiết hơn

410 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 410 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 410 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 615 ₫.

DISK(CD) 1.
01.BABY BABY
02.센치해 (SENTIMENTAL)
03.철없어(IMMATURE)
04.좋더라 (I’M YOUNG)
05.사랑가시 (PRICKED)