BigBang MADE SERIES [M] Mở rộng

BigBang MADE SERIES [M]

Mới

335 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 335 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 335 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 503 ₫.

CD + booklet 24P + random card + random Puzzle ticket

p/s : random [M] ver (black/white)

DISK(CD)
01.LOSER
02.BAE BAE
03.LOSER (Inst.)
04.BAE BAE (Inst.)