BIG BANG - MADE THE FULL ALBUM Mở rộng

BIG BANG - MADE THE FULL ALBUM

Mới

580 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 580 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 580 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 870 ₫.

DISK(CD) 1.
01.에라 모르겠다
 아티스트
  • : 빅뱅
 
02.LAST DANCE
 아티스트
  • : 빅뱅
 
03.GIRLFRIEND
 아티스트
  • : 빅뱅
 
04.우리 사랑하지 말아요
 아티스트
  • : 빅뱅
 
05.LOSER
 아티스트
  • : 빅뱅
 
06.BAE BAE
 아티스트
  • : 빅뱅
 
07.BANG BANG BANG
 아티스트
  • : 빅뱅
 
08.맨정신
 아티스트
  • : 빅뱅
 
09.IF YOU
 아티스트
  • : 빅뱅
 
10.쩔어 (GD&T.O.P)
 아티스트
  • : 빅뱅
 
11.WE LIKE 2 PARTY