Stand Up: 2008 bigbang 3rd mini album Mở rộng

Stand Up: 2008 bigbang 3rd mini album

Mới

290 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 290 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 290 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 435 ₫.

1. INTRO (stand up)
2. 하루 하루
3. 천국
4. 착한 사람
5. LADY
6. OH MY FRIEND