WIN'S EPILOGUE EDITION DVD Mở rộng

WIN'S EPILOGUE EDITION DVD

Mới

1 190 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1190 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1190 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 785 ₫.

WIN'S EPILOGUE EDITION DVD 
[THE 100 DAYS' JOURNEY]

 

 제품의 상세 사양 및 판매일은 제작 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

 

 Part of product details and release date can be changed in the process of production..

 

 製品の詳細及び発売日は製作過程で一部変更されることがあります。

 
★ YG e-shop 에서 판매 되는 모든 음반은 100% 한터차트에 반영 됩니다
 
 
 

WIN'S EPILOGUE EDITION DVD [THE 100 DAYS' JOURNEY]

 

2013년 방영된 ‘WIN: WHO IS NEXT’의 100일간의 모습을 담은 <WIN'S EPILOGUE EDITION DVD [THE 100 DAYS' JOURNEY]>가 오는3월 11일 전격 발매된다.


이번 DVD는 지난 방송에서 볼 수 없었던 TeamA 와 TeamB 각 멤버들의 미공개 영상들을 약 120분 이상 알차게 담아내며 소장가치를 높였다. (다음(DAUM) 미공개 영상 외의 최초 미공개 영상 포함)


또한 미공개 컷 위주로 구성된 300p 가량의 PHOTO BOOK과 각 멤버들의 작곡/작사 노트, 그림, 낙서 등을 담은 SECRET NOTE, 각 멤버들의 사인이 프린트된 SPECIAL SIGN CARD와 대형 포스터 달력까지 알찬 구성으로 기대를 모으고 있다.


<WIN'S EPILOGUE EDITION DVD [THE 100 DAYS' JOURNEY]>는 오는 2월 24일부터 YG이샵을 비롯 전국 온, 오프라인 음반 매장을 통해 예약 판매를 시작하며, 3월 11일 정식 발매된다.

 

 
-Pre-order Date : 2014년 2월 24일 ~ 3월 10 일
-Release Date : 2014년 3월 11일 화요일
 
◎ 구성
 
-

2 DISC + PHOTO BOOK + SECRET NOTE + SPECIAL SIGN CARD + CALENDER POSTER
(구성은 제작 과정에서 변경될 수 있습니다.)

- 포스터는 상품 안에 온팩 되어 들어 있습니다.

 
◎ SIZE
 
-PHOTO BOOK : SIZE 140*190 / 300p이상 / 1권
-SECRET NOTE : SIZE 140*190 / 30p이상 / 1권
-SPECIAL SIGN CARD : SIZE 54*86 / 1장 (1:1 랜덤 발송)
-CALENDER POSTER : SIZE 530*770 / 1장
 
◎ SET UP
 
-SOUND : DOLBY DIGITAL STEREO, 5.1ch
-Subtitles : KOREAN, ENGLISH, JAPANESE, CHINESE(TAIWAN), CHINESE
-Regional Code : ALL
-Running Time : 약 280 MIN
-심의번호 : 2014-VK00755
 
 YG e-shop 예약구매 이벤트 (Pre-order Event)
 

예약기간 동안 WIN'S EPILOGUE EDITION DVD [THE 100 DAYS' JOURNEY] 를 구매(입금확인) 하시는 분들께 YG e-shop 특별히 준비한 WIN'S 스탠딩페이퍼 (STANDING-PAPER) 를 선물로 드립니다. (한정 수량 선착순 1:1 증정)