2013 G-DRAGON WORLD TOUR DVD [ONE OF A KIND THE FINAL in SEOUL + WORLD TOUR] Mở rộng

2013 G-DRAGON WORLD TOUR DVD [ONE OF A KIND THE FINAL in SEOUL + WORLD TOUR]

Mới

1 100 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1100 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1100 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 650 ₫.

DISC 1.
01.GO (미치GO)
02.HEARTBREAKER
03.ONE OF A KIND
04.COUP D'ETAT(쿠데타)
05.THE LEADERS (FEAT. CL)
06.BUTTERFLY
07.MISSING YOU (FEAT. SOOHYUN of AKDONG MUSICIAN)
08.THAT XX (그xx) - CLEAN VER
09.THIS LOVE
10.TODAY
11.A BOY
12.LIGHT IT UP (불붙여봐라) (FEAT. TABLO) - CLEAN VER
13.OBSESSION (악몽)
14.SHE’S GONE - CLEAN VER
15.CROOKED (삐딱하게)
16.CRAYON + FANTASTIC BABY
17.BAD BOY (ENCORE)
18.BAD BOY (ENCORE - BIGBANG)
19.HEAVEN (ENCORE - BIGBANG)
20.FANTASTIC BABY (ENCORE - BIGBANG)
21.GO (미치 GO) (ENCORE)
22.CROOKED (삐딱하게) (DOUBLE ENCORE)
DISC 2.
01.GO (미치GO)
02.HEARTBREAKER
03.ONE OF A KIND
04.BUTTERFLY
05.MISSING YOU
06.THAT XX (그XX)
07.TODAY
08.A BOY
09.CRAYON + FANTASTIC BABY
10.WORLD TOUR MAKING FILM
11.THE FINAL in SEOUL MAKING FILM
DISC 3.
01.COUP D'ETAT(쿠데타)
02.BUTTERFLY