BIGBANG Best M/V Film Collection 2006~2012 [KOREA EDITION] [2DVD+고급 포스터형 북클릿+스티커+책갈피] Mở rộng

BIGBANG Best M/V Film Collection 2006~2012 [KOREA EDITION] [2DVD+고급 포스터형 북클릿+스티커+책갈피]

Mới

959 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 959 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 959 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 439 ₫.

[패키지 구성]

DVD 2장 + 고급 포스터형 북클릿 + 스티커 + 책갈피

[사이즈]

190 * 140 mm[DISC-1] BIGBANG BEST M/V MAKING FILMS PART.1

1. 거짓말 (LIES)
2. ALWAYS
3. 마지막 인사 (LAST FAREWELL)
4. 하루하루 (HARU HARU)
5. OH MY FRIEND
6. 붉은 노을 (SUNSET GLOW)
7. TONIGHT
8. LOVE SONG
9. BLUE+BAD BOY
10. FANTASTIC BABY
11. MONSTER


[DISC-2] BIGBANG BEST M/V MAKING FILMS PART.2

1. 나만 바라봐 (ONLY LOOK AT ME)
2. HEARTBREAKER
3. BREATHE
4. WHERE U AT
5. BABY GOODNIGHT
6. V.V.I.P
7. 어쩌라고 (WHAT CAN I DO)
8. CRAYON

SPECIAL MUSIC VIDEO
1. HELLO – RED ROC –
2. 미안해요 (I'M SORRY / Feat. T.O.P) – GUMMY -

SPECIAL M/V MAKING FILMS
1. HELLO’ MAKING – RED ROC
2. ‘미안해요(I'M SORRY/Feat T.O.P)’ MAKING – GUMMY