2009 BIGBANG Live Concert DVD: BIG SHOW (REPACKAGE) [3Disc+130p 콘서트 포토북] Mở rộng

2009 BIGBANG Live Concert DVD: BIG SHOW (REPACKAGE) [3Disc+130p 콘서트 포토북]

Mới

999 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 999 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 999 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 499 ₫.

2009 BIG BANG LIVE CONCERT
"BIG SHOW" DVD 대발매!
3 DVDs + 포토북 (130P) 

2009 BIGBANG LIVE CONCERT "BIG SHOW"

2009년 1월 30~2월 1일, 올림픽 체조 경기장 단독 콘서트 실황
열정과 감동의 현장, 드디어 영상으로 만나다


DISC 1

- BIG SHOW - ORIGINAL ver. 

1.INTRO
2.하루하루
3.천국 (MY HEAVEN)
4.STRONG BABY_승리SOLO
5.STYLISH (THE FILA)
6.나만 봐라봐_태양 SOLO
7.아무렇지 않은 척_TOP SOLO
8.LADY
9.WONDERFUL
10.THIS LOVE_G-DRAGON SOLO
11.착한 사람
12.OH MA BABY
13.ALWAYS
14.MAKE LOVE
15.대박이야_대성 SOLO
16.LALALA+BIG BANG
17.HOWGEE + 흔들어
18.오.아.오
19.마지막 인사
20.붉은 노을
21.OH MY FRIEND
22.거짓말
23.CREDITS


DISC 2

- BIG SHOW - SPECIAL FEATURES

1.VCR COLLECTION

-빅쇼를 재미있게 보는 방법
-빅뱅, 롯데월드에 떴다!
-빅뱅 바이러스

2.SPECIAL SOLO STAGE

-G-DRAGON_THIS LOVE
-태양_나만 봐라봐
-TOP_아무렇지 않은 척
-대성_대박이야
-승리_STRONG BABY

3.MAKING FILM
<두근두근, "BIG SHOW" DVD전격해부>

실력파 뮤지션 '빅뱅'의 라이브 콘서트 "BIG SHOW"

-2009년 1월 30~2월 1일, 올림픽 체조 경기장 단독 콘서트 실황
-5만 여명 동원하며 국내 단일 콘서트 최다 관객 동원을 기록한 "BIG SHOW"

Enjoy the 2 Ways to Watch! 

-일본 TBS 방영 버전 포함, 같은 콘서트를 2가지 재미로 느낀다!
-3장의 DVD에 수록된 333분 분량의 영상!

5인 5색의 매력이 넘치는 개인 솔로 무대!

-멤버들 개인의 매력 발산, 퍼포먼스가 돋보이는 화끈한 솔로 무대
-G-DRAGON이 선보이는 열정적인 디제잉, "THIS LOVE"
-태양의 공중 피아노 퍼포먼스와 함께 하는 "나만 봐라봐"
-TOP의 강렬한 연기와 워터 스크린으로 더욱 빛나는 무대, "아무렇지 않은 척"
-대성의 "대박이야"에서 만나는 깜짝 이벤트, 이효리의 "유고걸" 퍼포먼스
-승리 "STRONG BABY" M/V, 숨겨뒀던 충격적인 미공개 영상

Special VCR COLLECTION!

-빅쇼를 즐기는 방법
: 빅뱅의 캐릭터 '뱅스'가 추천하는 "빅쇼"를 알차게 관람하는 방법! 

-빅뱅, 롯데월드에 떴다

: 미션을 수행하라! 빅뱅 멤버들의 좌충우돌 롯데월드 미션 수행기!

-빅뱅 바이러스

: 드라마 <베토벤 바이러스>, 빅뱅의 포복절도 패러디!

MAKING FILM

-모든 메이킹 필름 총망라! 
-연습실과 리허설 등 콘서트 뒷모습 모두 공개

SINGING MODE

-빅뱅의 "WONDERFUL"을 가사와 함께 따라 부르자!
-노래방 기능 구현

언제나 소장가치 100%!

-빅뱅 멤버들 미니어쳐로 만들어진 입체 3D케이스!
-콘서트의 열기를 그대로! 콘서트 포토북 (약 130 페이지)
-초판 한정 포스터 1종 증정!
-VCR HISTORY
-연습실 & 리허설
-D-DAY

4.SINGING MODE

-WONDERFUL


DISC 3

SPECIAL DVD - BIG SHOW - YG EDIT (TBS) ver.

1.INTRO
2.하루하루
3.천국 (MY HEAVEN)
4.STRONG BABY_승리SOLO
5.STYLISH (THE FILA)
6.나만 봐라봐_태양 SOLO
7.아무렇지 않은 척_TOP SOLO
8.LADY
9.WONDERFUL
10.THIS LOVE_G-DRAGON SOLO
11.착한 사람
12.OH MA BABY
13.ALWAYS
14.MAKE LOVE
15.대박이야_대성 SOLO
16.LALALA+BIG BANG
17.HOWGEE + 흔들어
18.오.아.오
19.마지막 인사
20.붉은 노을
21.OH MY FRIEND
22.거짓말
23.CREDITS