G-DRAGON X TAEYANG IN PARIS 2014 Mở rộng

G-DRAGON X TAEYANG IN PARIS 2014

Mới

1 050 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1050 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1050 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 575 ₫.

G-DRAGON X TAEYANG IN PARIS 2014 

 

오는 6월 18일 지드래곤과 태양의 2014 F/W 멘즈 패션 위크 참여 모습을 담은 ‘G-DRAGON × TAEYANG IN PARIS 2014’ 영상집이 한국과 중국, 일본에서 동시 발매된다.

 


이번 영상집은 지난 1월 중순 파리에서 열린 2014 F/W 멘즈 패션 위크에 참석한 지드래곤과 태양의 패셔너블하면서도 자유로운 모습이 담긴 감각적인 화보와 고퀄리티의 영상을 함께 담았다. 특히 지드래곤과 태양이 파리에 머문 약 10여일 동안 샹젤리제 거리의 아파트에서부터 다양한 브랜드들의 쇼룸, 셀러브리티 자격으로 초청받은 세계적인 브랜드들의 패션쇼 참석 모습들과 칼 라거펠트, 릭 오웬스, 카린 로이펠트 등 세계적인 패션 크리에이터들과의 만남까지 다양한 모습들을 담았다.

 


이번 영상집은 K-POP 아티스트 뿐만 아니라 스타일 아이콘으로도 주목 받고 있는 지드래곤과 태양의 새로운 매력을 엿볼 수 있다는 점에서 기대를 모을 전망이다.

 


‘G-DRAGON × TAEYANG IN PARIS 2014’ 영상집의 예약 판매는 오는 6월 12일부터 6월 17일까지 진행되며, 6월 18일 YG E-SHOP과 전국 온, 오프라인 음반 매장에서 정식 발매된다.

 

-Pre-order Date : 2014년 06월 12일 ~ 06월 17일
-Release Date : 2014년 06월 18일 수요일
◎ 구성
-

PHOTO BOOK + DVD + POLAROID POSTER 1장 + POSTER 1장

-

포스터(POSTER)는 상품에 온팩 되어 있습니다.

-초도 3만장 넘버링 + 폴라로이드 사진(친필 싸인 포함) 100장 랜덤 삽입
-

구성은 제작 과정에서 변경될 수 있습니다.

◎ SIZE
-SIZE: 220 * 280 (300 page)
◎ SET UP
-

전체관람가 / 영상물등급위원회 심의필: 2014-VK01690

-Subtitles : KOREAN, ENGLISH,
-Regional Code : 1, 3, 4, 5
-PLAY TIME : 30 min
 YG e-shop 예약구매 이벤트 (Pre-order Event)

예약기간 동안 G-DRAGON × TAEYANG IN PARIS 2014 를 구매(입금확인) 하시는 분들께 YG e-shop 특별히 준비한 스페셜 기프트 를 선물로 드립니다. (선착순 1:1 증정)