HAPPY TAEYEON DAY! Mở rộng

HAPPY TAEYEON DAY!

Mới

280 000 ₫

180 000 ₫ trên 5

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 280 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 280 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 420 ₫.

Mô tả: postcard * 6, polaroid * 3, card trong suốt * 3, sticker * 3

Giá: 280k/bộ.

Trên 5 bộ: 180k/bộ.

Đặt trước 8/3/2017.

Không nhận cọc.

form.office.naver.com/form/responseViewMobile.cmd?formkey=ZjRjZGM3NzktOGYwYy00ZjAzLTkzZjAtNjdkYTk4MTg2YjU0