f(x) photobook Mở rộng

f(x) - I don't wanna love you

Mới

Giá:

Limited: 1,300k/bộ.

Thường: 1,380k/bộ.

Cọc 500k/bộ.

Kéo xuống dưới đọc.

Chi tiết hơn

1 380 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1380 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1380 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 070 ₫.

Các bạn lưu ý: Photobook giá như fs mà thôi, tiền công COT tự bỏ phải gửi cho bạn Hàn đi mua là 80$.

Và vì nhờ đi mua nhiều thứ khác nên COT ko tính vào tiền ptb của các bạn đâu.

Và chỉ nhờ 1 lần duy nhất nên các bạn đặt sớm giúp COT nhé trong ngày hôm nay vì ngày 4/3 người ta đi mua để may mắn nhận chữ ký của f(x)

Giá:

Limited: 1,300k/bộ.

Thường: 1,300k/bộ.

Cọc 500k/bộ.