mamamu-MAMAMOO-2017-sijeun-geuliting-720886-8809505720886 Mở rộng

마마무 (MAMAMOO) - 2017 시즌 그리팅

720886 / 8809505720886

Mới

In stock

877 811 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 877 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 877 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 316 ₫.

음반소개

<상세정보>
1. Calendar 220 x 270 mm (28p)
2. Photo Album 220 x 205 mm (168p)
3. Photo Card 90 x 60 mm (4ea)
4. Sticker 150 x 120 mm (4ea)
5. Out Box 295 x 226 x 46 mm

※ 상기 사양은 제작사의 사정상 변경 될 수 있습니다.

상품이미지

mamamu-MAMAMOO-2017-sijeun-geuliting-720886-8809505720886

참여 아티스트 정보

  • - 마마무 [MAMAMOO]