A--NCT-2018-sijeun-geuliting-A-VER-SMSG006-8809538159752 Mở rộng

[A] NCT - 2018 시즌 그리팅 A VER.

SMSG006 / 8809538159752

Mới

In stock

877 811 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 877 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 877 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 316 ₫.

음반소개

<상세정보>
1. 구 성
Artist Monthly Planner (12종 SET)
Artist Monthly Bromide (12종 SET)
Photo Card (12종 SET)

2. 사양 정보
1) 월 플래너 (148mm x 205mm / 72page)
- Photo 14 Page
- 표지 4 Page
- 속 표지 2 Page
- 연 달력 2 Page
- 월 달력 2 Page
- 주간기록 10 Page
- 일별기록 30 Page
- 프리노트 8 Page
2) 월 포스터 (436.5mm x 612mm)
3) 포토카드 (147mm x 205mm)


* 해당 상품은 반품불가합니다.

 

★불량사항이 확인된 건에 한해서만 교환(구성품 중 불량이 확인된 구성품만) 가능합니다.)★ 

 

특전이미지

 A--NCT-2018-sijeun-geuliting-A-VER-SMSG006-8809538159752

상품이미지

A--NCT-2018-sijeun-geuliting-A-VER-SMSG006-8809538159752

참여 아티스트 정보

  • - NCT 127