jesika-2017-sijeun-geuliting-INT0074-8809447087238 Mở rộng

제시카 - 2017 시즌 그리팅

INT0074 / 8809447087238

Mới

In stock

877 811 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 877 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 877 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 316 ₫.

음반소개

2017 with JESSICA - 2017캘린더(28P) + 2017 플래너(208P) + 포토카드(12EA)

- FULL PACKAGE : 320x230mm
- DESK CALENDAR : 126x280mm, 28p
- PLANNER : 135x195mm, 208p,
- PHOTO CARD : 58x88mm, 12EA상품이미지

jesika-2017-sijeun-geuliting-INT0074-8809447087238

참여 아티스트 정보

  • - 제시카 [JESSICA] (싱어)