jegseukiseu-2017-SECHSKIES-NEW-SEASONS-GIFT-BOX-banpumhwanbulgyohwan-bulgasangpum-YGM0521-8803581198171 Mở rộng

젝스키스 - 2017 SECHSKIES NEW SEASON’S GIFT BOX [반품.환불.교환 불가상품]

YGM0521 / 8803581198171

Mới

In stock

1 128 614 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1128 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1128 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 692 ₫.

음반소개

2017 SECHSKIES NEW SEASON’S GIFT BOX
-NEW KIES ON THE [BUSAN]-


97년 데뷔, 16년만에 재 결성한 젝스키스(은지원, 이재진, 김재덕, 강성훈, 장수원)의 눈부신 컴백 행진에 이어, 젝스키스 멤버 5명이서 첫 여행을 떠난 곳은 바로 멤버 이재진과 김재덕의 고향인 ‘부산’이다. 그곳에서 팬들을 위한 특별한 이야기를 담은 [2017 SECHSKIES NEW SEASON’S GIFT BOX ?NEW KIES ON THE < BUSAN >]이 오는 12월 14일 발매된다.

본 DVD에서는 오롯이 젝스키스 멤버들끼리만의 리얼리티 프로그램으로 지금까지 볼 수 없었던 다양한 모습들을 파트1~3로 담았다. 특히, 떠난 여행지에서 멤버들 서로의 진솔한 마음 속 이야기를 롤링페이퍼에 담아 확인해보는 영상이 티저로 오픈 되어 수록된 DVD 풀 버전 영상에 더욱 기대를 모은다. 또한 스페셜 클립은 팬들을 위해 준비한 선물로 각각 주어진 상황에 따른 모닝 콜 영상과 프러포즈 촬영을 멋지게 해내어 또 다른 매력을 선보였다.

더불어 2017년 한 해를 젝스키스로 마음 따뜻하게 보낼 수 있는 캘린더 & 스케줄러 및 젝스키스 멤버 이재진이 손수 멤버들 얼굴을 그린 그림으로 꾸며진 포스터캘린더, 엽서(포스트카드) 등 소장가치를 높여 팬들에게 또 한번의 큰 선물이 될 것이다.
젝스키스의 첫 시즌그리팅 [2017 SECHSKIES NEW SEASON’S GIFT BOX ?NEW KIES ON THE ]은 12월 14일 YG-ESHOP을 비롯 전국 온/오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.


[DISC 1]
PART#1_JJ 로컬 투어
PART#2_연간 아이돌
PART#3_취중 토크
SPECIAL CLIPS_모닝콜
SPECIAL CLIPS_프로포즈

<상품 정보>
◎ 구성: DVD (1DISC) + 2017 DESK CALENDAR + 2017 SCHEDULER (100PAGES) + 2017 POSTER CALENDAR (1EA) + POSTCARDS (5EA) + PHOTOCARDS (20EA) + ROLLINGPAPERS (5EA)
◎ SIZE: 227*313
◎ SETUP
- SOUND: DOLBY DIGITAL STEREO
- 자막: ENGLISH, JAPANESE, CHINESE, KOREAN
- 지역 코드: ALL
◎ 재생시간: 약 100 분


상품이미지

jegseukiseu-2017-SECHSKIES-NEW-SEASONS-GIFT-BOX-banpumhwanbulgyohwan-bulgasangpum-YGM0521-8803581198171

수록곡

DISK(DVD) 1.
01.Part#1_Jj 로컬 투어01:40:00
02.Part#2_연간 아이돌
03.Part#3_취중 토크
04.Special Clips_모닝콜
05.Special Clips_프로포즈

참여 아티스트 정보

  • - 젝스키스 [SECHSKIES]