Restock goods Wendy ENGM Mở rộng

Restock goods Wendy ENGM

Mới

600 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1000 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1000 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 500 ₫.

Giá:

A: 600k/bộ: brouche, DVD, photocard x 12, card trong suốốt x 2.

B: 350k/bộ: polaroid x 5, postcard x 8, photocard x 12.

C: 200k/bộ: viếết bi, sticker.

Fullset: 1000k/bộ.

Không nhận cọc.

Hạn chót đến 5/3/2017.

twitter.com/engm_kr/status/834771304284819457/photo/1